Nokian Talviuimarit ry:n säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Nokian Talviuimarit ry

 

2. Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Nokia.

 

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoitus on talviuintimahdollisuuksien ylläpitäminen Halkoniemen saunoilla, olosuhteiden kehittäminen, saunojen hoito ja kunnossapitäminen. Saunatoiminnan lisäksi perinteinen virkistystoiminta, matkat, retket ja juhlat sekä omaehtoinen osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin.

 

4. Jäsenmaksun suorittaminen

Jäsenmaksu on suoritettava normaalina jäsenmaksuna tammikuun loppuun mennessä.Mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu tammikuun loppuun mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi seuran toiminnasta. Liittymismaksu peritään seuraan liittyviltä jäseniltä kertaluontoisena. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

 

5. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimintakausi

Hallituksen jäsenmäärä on puheenjohtaja ja 4-9 jäsentä. Toiminnantarkastajia on yksi ja hänellä on yksi varamies. Toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

6. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

7. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Toimihenkilöiden valinta ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhdistyksen hallitus sekä toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä valitaan yleisessä syyskokouksessa, joka pidetään marras- joulukuussa. Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään yleisessä tilikokouksessa toukokuussa.

 

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Kokous kutsutaan koolle saunan ilmoitustaululle laitettavalla kokouskutsulla, kokouksesta ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.

 

10. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa.

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat luovutettava purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.