Jäsenyys


Täytä ja lähetä sivuillamme oleva jäsenanomus. Jäsenanomuksen kaikki kohdat tulee täyttää, jotta se voidaan hyväksyä jonoon.

 

Jokaisella jonoon ilmoittautuvalla tulee olla oma sähköpostiosoite käytössä.

 

Jäsenjonossa on tällä hetkellä noin 200 henkilöä, jonotusaika on vähintään kaksi vuotta. Uusia jäseniä kutsutaan pääsääntöisesti maaliskuusta alkaen. 

 

Jäseneksi hyväksytylle lähetetään sähköpostilla ohje liittymis- ja jäsenmaksun maksamiseksi. Jäsenmaksu on voimassa sen kalenterivuoden, jolloin maksu on maksettu. Jos jäsen eroaa jäsenyydestä kesken vuoden, jäsenmaksua loppuvuoden osalta ei palauteta.

Liittymisvuoden jälkeen jäsenelle lähetetään vuosittain tammikuussa lasku jäsenmaksusta.Jäsenmaksua maksettaessa tulee ehdottomasti käyttää laskun viitenumeroa.  

Liittymismaksu on 100€. Ensimmäisenä vuotena liittymismaksun lisäksi maksetaan vuosittainen jäsenmaksu.

Jäsenmaksu 2022
 

Vuosittainen jäsenmaksu on 100 € ja se tulee maksaa tammikuun loppuun mennessä. Mikäli maksaminen siirtyy helmikuulle, jäsenmaksu on 110 €. Jos jäsenmaksua ei ole maksettu helmikuun loppuun mennessä, jäsenen katsotaan eronneen jäsenyydestä.

Jäsenedut


Perjantaisin lämmitettävä savusauna on vain jäsenille. Jäsen saa tuoda mukanaan yhden vieraan, jonka tulee maksaa kertakorvaus. Jäsen vastaa korvauksen suorittamisesta. Jäsenen alle 15-vuotiaat lapset voivat saunoa ilmaiseksi vanhempiensa ja isovanhempiensa seurassa.